วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ (อำเภอ ปทุมราชวงศา)

ออำเภอปทุมราช
อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา พระปทุมราชเป็นศรี แหล่งมากมีภูผาสวย รสเลิศด้วยแจ่วบอง แ่ผ่นดินทองมีขิดไหม ราษฎร์ร่วมใจสามัคคี วัฒนธรรมประเพณีรุ่งเรือง
 
 
 
พระธาตุนาป่าแซง (เป็นพระที่อยู่ในโครงการไหว้พระ ๙ วัด เสริมอำนาจบารมี ที่อำนาจเจริญ)พระธาตุใหญ่นาป่าแซง ตั้งอยู่ที่วัดสุทธิกาวาส ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยพระครูสุทธิพัฒนาภรณ์ ศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัต ได้รับพระบรมสารีริกธาตุ ๑๑๓ องค์ ได้บรรจุไว้ ๒ แห่ง คือ ที่ยอดพระธาตุแห่งหนึ่ง และกลางพระธาตุแห่งหนึ่งองค์พระธาตุนาป่าแซง มีความสูงเท่ากับพระธาตุพนมองค์เดิมทุกประการ
ความเชื่อและศรัทธา
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุใหญ่นาป่าแซง มีความเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้พระธาตุนาป่าแซง เท่ากับการได้กราบไหว้บูชาพระธาตุพนม ซึ่งจะประสบความสำเร็จตามที่ขอ มีอำนาจบารมีสูงส่ง ผู้คนนับหน้าถือตา เป็นผู้นำแก่บุคคลทั่วไป
 
วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณนารามผาวิเวกวัดป่าศรีวิชัยสุวรรณนาราม บ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ออกจากอำเภอไปทางทิศตะวันออก 8 กิโลเมตร

 
ทิวทัศน์ ถ้ำภูตู้ทองบ้านคำไหล ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา เป็นถ้ำพระเก่าแก่หลายร้อยปี ในวันสงกรานต์ชาวบ้านจะมาสรงน้ำพระเป็นประำจำทุกปี มีเทือกเขาสวยงามและอ่างเก็บน้ำ ยอดลุ่มน้ำห้วยพระเหลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น