วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ (อำเภอ หัวตะพาน )

อำเภอหัวตะพาน พระศรีเจริญองค์ศักดิ์สิทธิ์ ผ้าลายขิดเลอเลิศ แหล่งกำเนิดนักปราชญ์ มรดกชาติป่าดงใหญ่ งามวิไลหนองสามขา เมืองแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
 
 
 
 
พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ
ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน ต.พระศรีเจริญ
อ.หัวตะพาน พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย สร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 1.30 เมตร (15 นิ้ว) สูงจากยอดพระสงฆ์เบื้องล่างถึงพระเกศสูง 2.00 เมตร (80 นิ้ว) พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เล่ากันว่าสร้างมาแล้ว
750 ปี ในเดือน 4 ขึ้น 8 ค่ำ และ 15 ค่ำของทุกปี ชาวบ้านจะจัดงานนมัสการปิดทององค์พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญเพื่อเป็นศิริมงคล
แก่ตนเองและครอบครัว

พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญ (เป็นพระที่อยู่ในโครงการไหว้พระ ๙ วัด เสริมอำนาจบารมี ที่อำนาจเจริญ)
ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย หล่อด้วยปูน ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๓๐ เมตร ส่วนสูงจากพระชงฆ์ ถึงยอดพระเกศ ๒ เมตร สร้างมาประมาณ ๗๕๐ ปี เคยปรากฏอภินิหารเกิดขึ้นให้เห็น
หลายครั้ง คือ มีประกายรัศมี ออกจากองค์พระเป็นแสงสุกใสล่องลอยไปที่โคนต้นโพธิ์ ด้านหน้าอุโบสถ ความเชื่อและศรัทธา
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญเป็นที่เลื่องลือถึงความความแคล้วคลาดใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรหรือมีพระเครื่องพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ จะเดินทางไปมาค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัย ในอดีตมีทหารที่เดินทางไปสู้รบในสงครามนำพระเครื่องพระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญติดตัวไปด้วย และรอดชีวิตกลับมาทุกคน จนเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานมาจนปัจจุบัน
วิหารหลวงปู่ขาว อนาลโย (เป็นพระที่อยู่ในโครงการไหว้พระ ๙ วัด เสริมอำนาจบารมี ที่อำนาจเจริญ)
วิหารหลวงปู่ขาว อนาลโย ตั้งอยู่ที่วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้ศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมกับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่จังหวัดหนองคาย ตลอดชีวิตในเพศบรรพชิตท่านได้อุทิศชีวิตไปในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างมุ่งมั่น เดินธุดงค์จำพรรษาตามป่า เขา เผชิญกับอุปสรรคมากมายอย่างไม่สะทกสะท้าน จนภูมิธรรมเต็มจิตใจ หมดความสงสัยในธรรมอย่างสิ้นเชิงชาวบ้านในเขตอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันก่อสร้างวิหารและรูปเหมือนของหลวงปู่ เพื่อเป็นอุเทสิกเจดีย์ แห่งความดีงามให้ชนรุ่นหลังได้กราบไหว้และศึกษาถึงวัตรปฏิบัติที่งดงาม
ความเชื่อและศรัทธา
เชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้รูปเหมือนหลวงปู่ขาว อนาลโย จะทำให้สิ้นทุกข์ สิ้นภัย จิตใจผ่องใส สติปัญญาเฉียบแหลม


เขื่อนลำเซบาย เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นลำเซบาย ซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวหัวตะพาน และบริเวณรอบ ๆ เขื่อนลำเซบาย มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่ได้ไปเยี่ยมชม

หมู่บ้านคำพระเมื่อปี พ.ศ.2526 ตำบลคำพระ ได้จัดตั้งและอบรมสตรีอาสาพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และจัดตั้งองค์สตรีในระดับหมู่บ้าน และตำบลขึ้นเรียกว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ได้ดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและตำบล ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้าขิดขึ้น โดยอยู่บ้านคำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ บ้านคำพระเป็นศูนย์รวมการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ้าขิตพื้นเมือง โดยรวบรวมจากกลุ่มสตรีบ้านคำพระซึ่งมีความสวยงามจนได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1-3 ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการประกวดที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอยุทธยา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2537 และเป็นตัวแทนของจังหวัดอำนาจเจริญนำผลิตภัณฑ์ผ้าขิดไปร่วมงานและทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีเปิดปีรรงค์วัฒธรรมไทย เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2537 ดังนั้น ผ้าขิดบ้านคำพระจึงเป็นผ้าขิดที่นิยมแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งจำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

หนองหาร        เป็นหนองน้ำผืนใหญ่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำหลากชนิด มีศาลาชมวิวทิวทัศน์ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ หนองหาร ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติ สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ

ป่าดงใหญ่
         เป็นป่าชุมชนที่มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลสร้างถ่อน้อยทั้งตำบลและตำบลจิกดู่บางส่วน และเป็นป่าชุมชนผืนเดียวที่ยังคงรักษาความเป็นป่าได้อย่างสมบุรณ์ถือได้ว่าเป็นมรดกของชาติที่อยู่คู่
อำเภอหัวตะพานมาโดยตลอด ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น

- สวนสัตว์เปิดบ้านนาคมีสัตว์น้อยใหญ่ให้เลือกชมมากมาย และมีสัตว์แปลก ๆ ที่หาดูได้ยาก เช่น ควาย 3 ขา วัว 6 ขา เป็นต้น

- หอคอยชมวิว มีความสูงเท่าตีก 5 ชั้น เป็นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวทิวทัศน์ และธรรมชาติ
บริเวณป่าดงใหญ่และสวนสัตว์เปิดบ้านนาคู


ศูนย์เจียรนัยพลอยบ้านนาคู เป็นศูนย์รวมการเจียรนัยพลอย และอัญมณีอื่น ๆ จำนวนมาก

หนองสามขาเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกบัวอันสวยงาม เป็นสถานที่อนุรักษ์นกน้ำนานาชาติ เช่น นกเจ่า นกกระยาง และนกอื่น ๆ และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ลอยกระทง ปล่อยปลา ปล่อยเต่า เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น